เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,709.293,760.394,169.003,215.402,981.003,139.0013.31 %20.73 %24.71 %
ตุลาคม3,741.543,729.423,677.202,857.003,150.003,244.5023.64 %15.54 %11.77 %
พฤศจิกายน3,877.963,673.283,498.902,839.003,486.003,078.0026.79 %5.10 %12.03 %
ธันวาคม3,439.283,301.723,466.872,941.002,986.002,754.0014.49 %9.56 %20.56 %
มกราคม3,820.353,805.153,539.003,048.002,578.003,033.0020.22 %32.25 %14.30 %
กุมภาพันธ์3,551.613,531.843,584.322,895.003,045.002,937.0018.49 %13.78 %18.06 %
มีนาคม3,984.804,088.204,194.302,900.003,945.003,360.0027.22 %3.50 %19.89 %
เมษายน3,847.954,170.163,593.893,071.002,642.003,036.0020.19 %36.65 %15.52 %
พฤษภาคม3,999.143,942.403,650.933,438.002,703.002,892.0014.03 %31.44 %20.79 %
มิถุนายน3,956.894,021.004,018.443,083.002,598.002,892.0022.09 %35.39 %28.03 %
กรกฎาคม3,738.153,777.053,838.973,014.003,029.004,111.0019.37 %19.81 %-7.09 %
สิงหาคม3,829.923,911.953,890.803,086.003,011.003,837.0019.42 %23.03 %1.38 %
รวม 6 เดือน22,140.0321,801.8021,935.2917,795.4018,226.0018,185.5019.62 %16.40 %17.09 %
รวม 12 เดือน45,496.8845,712.5645,122.6236,387.4036,154.0038,313.5020.02 %20.91 %15.09 %