เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,332.2611,089.2311,251.322,680.002,120.002,600.0076.35 %80.88 %76.89 %
ตุลาคม11,667.4711,714.2411,028.252,704.002,480.001,840.0076.82 %78.83 %83.32 %
พฤศจิกายน10,771.5510,822.3310,668.382,186.002,280.001,800.0079.71 %78.93 %83.13 %
ธันวาคม10,646.1810,039.759,949.631,226.001,080.001,120.0088.48 %89.24 %88.74 %
มกราคม10,360.1310,687.339,514.471,312.801,540.00760.0087.33 %85.59 %92.01 %
กุมภาพันธ์10,075.8210,422.009,514.001,602.001,680.001,200.0084.10 %83.88 %87.39 %
มีนาคม11,876.2112,150.4412,106.772,143.202,880.002,680.0081.95 %76.30 %77.86 %
เมษายน12,783.0312,260.3411,326.003,066.003,120.002,000.0076.02 %74.55 %82.34 %
พฤษภาคม13,007.8112,833.8312,492.802,560.003,560.003,120.0080.32 %72.26 %75.03 %
มิถุนายน11,553.7611,836.9511,508.832,280.003,120.002,680.0080.27 %73.64 %76.71 %
กรกฎาคม11,654.0012,116.6011,360.701,760.002,960.002,120.0084.90 %75.57 %81.34 %
สิงหาคม11,103.0911,353.8511,518.431,680.002,000.002,160.0084.87 %82.38 %81.25 %
รวม 6 เดือน64,853.4164,774.8861,926.0511,710.8011,180.009,320.0081.94 %82.74 %84.95 %
รวม 12 เดือน136,831.31137,326.89132,239.5825,200.0028,820.0024,080.0081.58 %79.01 %81.79 %