เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน31,174.5930,021.8731,802.301,963.002,404.002,767.0093.70 %91.99 %91.30 %
ตุลาคม31,964.5231,498.2028,748.922,278.002,332.002,442.0092.87 %92.60 %91.51 %
พฤศจิกายน29,523.4727,911.4627,980.452,098.001,968.001,729.0092.89 %92.95 %93.82 %
ธันวาคม28,632.5726,264.4725,711.852,436.001,549.001,664.0091.49 %94.10 %93.53 %
มกราคม27,659.3928,425.8823,847.922,139.002,081.001,415.0092.27 %92.68 %94.07 %
กุมภาพันธ์29,352.5428,930.6925,597.291,651.002,119.001,446.0094.38 %92.68 %94.35 %
มีนาคม34,279.9933,017.5133,174.842,539.002,246.002,269.0092.59 %93.20 %93.16 %
เมษายน35,123.8931,439.7733,744.862,539.002,615.002,400.0092.77 %91.68 %92.89 %
พฤษภาคม33,934.7235,767.4734,687.892,453.002,992.003,390.0092.77 %91.63 %90.23 %
มิถุนายน33,157.0532,965.7233,318.632,345.002,764.003,320.0092.93 %91.62 %90.04 %
กรกฎาคม32,582.8033,255.7432,674.922,300.002,750.002,947.0092.94 %91.73 %90.98 %
สิงหาคม31,282.8731,067.3033,041.122,417.002,436.002,575.0092.27 %92.16 %92.21 %
รวม 6 เดือน178,307.08173,052.57163,688.7312,565.0012,453.0011,463.0092.95 %92.80 %93.00 %
รวม 12 เดือน378,668.40370,566.08364,330.9927,158.0028,256.0028,364.0092.83 %92.37 %92.21 %