เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,207.626,073.6012,364.4012,354.40-103.41 %
ตุลาคม6,301.165,732.2213,067.0011,041.9011,041.90-107.37 %-92.63 %
พฤศจิกายน6,310.085,948.8010,564.5512,106.4012,109.40-67.42 %-103.56 %
ธันวาคม6,351.245,675.7315,842.609,414.709,419.70-149.44 %-65.96 %
มกราคม6,072.495,440.4011,214.9512,602.4012,612.40-84.68 %-131.83 %
กุมภาพันธ์6,344.775,898.9813,246.309,745.709,755.70-108.78 %-65.38 %
มีนาคม6,387.736,176.5314,840.8013,123.80-132.33 %
เมษายน6,802.646,052.8020,615.40-203.05 %
พฤษภาคม6,617.4017,120.20-158.71 %
มิถุนายน6,601.1922,270.80-237.38 %
กรกฎาคม13,799.50
สิงหาคม13,773.20
รวม 6 เดือน37,587.3634,769.7367,275.5067,293.50-93.54 %
รวม 12 เดือน