เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,306.885,736.435,746.438.89 %
ตุลาคม5,909.145,585.465.48 %
พฤศจิกายน6,170.934,422.8528.33 %
ธันวาคม5,874.905,033.2214.33 %
มกราคม5,631.513,815.4032.25 %
กุมภาพันธ์6,106.205,203.5814.78 %
มีนาคม6,393.278,928.00-39.65 %
เมษายน8,697.00
พฤษภาคม10,179.00
มิถุนายน9,259.00
กรกฎาคม10,574.00
สิงหาคม7,312.00
รวม 6 เดือน35,999.5629,806.9417.20 %
รวม 12 เดือน84,755.94