เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านบึง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,403.569,619.72-50.22 %
ตุลาคม6,000.199,602.91-60.04 %
พฤศจิกายน6,265.627,230.03-15.39 %
ธันวาคม5,934.749,029.22-52.14 %
มกราคม5,717.939,949.91-74.01 %
กุมภาพันธ์6,206.198,253.76-32.99 %
มีนาคม6,458.3911,043.86-71.00 %
เมษายน6,349.3010,240.06-61.28 %
พฤษภาคม9,555.08
มิถุนายน10,607.12
กรกฎาคม9,350.619,893.18
สิงหาคม10,223.4111,045.00
รวม 6 เดือน36,528.2353,685.55-46.97 %
รวม 12 เดือน116,069.85