เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,529.354,386.784,593.815,510.005,735.005,510.00-21.65 %-30.73 %-19.94 %
ตุลาคม4,611.734,525.324,524.825,335.005,863.005,335.00-15.68 %-29.56 %-17.91 %
พฤศจิกายน4,790.574,077.894,499.425,217.005,630.005,345.00-8.90 %-38.06 %-18.79 %
ธันวาคม4,398.473,737.794,478.186,122.005,224.006,132.00-39.18 %-39.76 %-36.93 %
มกราคม4,447.063,948.744,294.475,774.005,615.005,784.00-29.84 %-42.20 %-34.68 %
กุมภาพันธ์4,650.894,001.914,457.255,703.004,868.005,773.00-22.62 %-21.64 %-29.52 %
มีนาคม4,916.674,137.044,801.127,350.005,868.00-49.49 %-41.84 %
เมษายน4,677.854,742.244,788.086,797.006,602.00-45.30 %-39.22 %
พฤษภาคม4,939.134,680.246,844.006,371.00-38.57 %-36.13 %
มิถุนายน5,053.594,993.925,759.007,084.00-13.96 %-41.85 %
กรกฎาคม4,680.836,567.006,536.00-40.30 %
สิงหาคม4,623.706,144.005,591.00-32.88 %
รวม 6 เดือน27,428.0724,678.4326,847.9533,661.0032,935.0033,879.00-22.72 %-33.46 %-26.19 %
รวม 12 เดือน56,319.8473,122.0070,987.00-29.83 %