เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,855.836,755.076,848.8916,864.3619,998.3620,849.64-145.99 %-196.05 %-204.42 %
ตุลาคม7,192.997,031.976,462.3817,175.7721,540.0017,441.00-138.78 %-206.32 %-169.89 %
พฤศจิกายน6,834.206,929.466,714.5215,461.2019,724.0019,834.66-126.23 %-184.64 %-195.40 %
ธันวาคม7,064.836,633.906,379.7917,024.7818,530.0017,261.10-140.98 %-179.32 %-170.56 %
มกราคม6,801.376,943.826,133.3815,752.8019,846.0019,746.00-131.61 %-185.81 %-221.94 %
กุมภาพันธ์6,951.576,804.226,644.0915,664.4920,069.0020,029.00-125.34 %-194.95 %-201.46 %
มีนาคม7,075.717,207.216,955.8722,294.2720,300.0017,519.00-215.08 %-181.66 %-151.86 %
เมษายน7,477.536,726.816,825.4420,775.2019,378.003,266.00-177.84 %-188.07 %52.15 %
พฤษภาคม7,629.517,137.1121,791.2421,377.8529,058.00-185.62 %-307.14 %
มิถุนายน7,444.6621,979.1922,494.7818,093.00-195.23 %
กรกฎาคม7,226.6321,605.2217,218.1816,793.00-198.97 %
สิงหาคม7,168.5023,102.1620,381.9620,001.00-222.27 %
รวม 6 เดือน41,700.7941,098.4439,183.0597,943.40119,707.36115,161.40-134.87 %-191.27 %-193.91 %
รวม 12 เดือน85,723.33229,490.68240,858.13219,891.40-167.71 %