เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,096.884,197.50
ตุลาคม4,154.383,953.13
พฤศจิกายน4,168.754,111.25
ธันวาคม4,183.133,910.00
มกราคม4,068.133,751.882,284.002,184.0043.86 %41.79 %
กุมภาพันธ์4,183.134,068.132,415.002,315.0042.27 %43.09 %
มีนาคม4,283.754,255.00
เมษายน4,485.004,183.13
พฤษภาคม4,370.00
มิถุนายน4,413.13
กรกฎาคม4,255.005,862.00
สิงหาคม4,298.13
รวม 6 เดือน24,854.4023,991.89
รวม 12 เดือน49,766.28