เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,593.816,279.005,842.005,242.00-14.11 %
ตุลาคม4,323.615,176.006,748.006,548.00-51.45 %
พฤศจิกายน4,708.674,930.006,793.006,493.00-37.89 %
ธันวาคม4,478.184,953.006,199.006,099.00-36.19 %
มกราคม4,103.504,987.006,536.00-59.28 %
กุมภาพันธ์4,590.264,598.006,244.00-36.03 %
มีนาคม4,653.785,735.006,798.00-46.07 %
เมษายน4,720.025,216.006,636.006,477.00-37.22 %
พฤษภาคม6,500.006,544.006,257.00
มิถุนายน5,749.006,680.007,393.00
กรกฎาคม7,600.007,024.00
สิงหาคม7,387.006,515.00
รวม 6 เดือน26,798.0330,923.0037,162.00-38.67 %
รวม 12 เดือน69,110.0077,626.00