เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพานทอง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,403.566,269.292.10 %
ตุลาคม6,024.646,069.29-0.74 %
พฤศจิกายน6,240.206,112.152.05 %
ธันวาคม5,964.967,320.00-22.72 %
มกราคม5,717.934,027.5729.56 %
กุมภาพันธ์6,199.903,256.6247.47 %
มีนาคม6,458.39
เมษายน6,349.30
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน36,551.1933,054.929.57 %
รวม 12 เดือน