เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,155.001,902.00
ตุลาคม10,132.002,325.002,034.00
พฤศจิกายน9,729.001,892.001,811.00
ธันวาคม10,156.001,498.001,489.00
มกราคม9,826.001,814.001,725.00
กุมภาพันธ์9,652.002,257.001,748.00
มีนาคม9,693.001,526.001,506.00
เมษายน8,549.001,493.001,423.00
พฤษภาคม12,055.001,887.001,708.00
มิถุนายน1,809.00
กรกฎาคม1,927.00
สิงหาคม1,896.00
รวม 6 เดือน58,650.0010,709.00
รวม 12 เดือน