เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,203.864,558.074,247.722,038.002,474.001,772.0051.52 %45.72 %58.28 %
ตุลาคม4,120.534,638.383,851.181,925.001,824.001,554.0053.28 %60.68 %59.65 %
พฤศจิกายน4,296.674,371.974,382.811,783.001,999.001,670.0058.50 %54.28 %61.90 %
ธันวาคม4,164.163,612.094,160.271,352.001,271.001,210.0067.53 %64.81 %70.92 %
มกราคม4,386.114,391.223,876.021,061.001,323.00945.0075.81 %69.87 %75.62 %
กุมภาพันธ์4,475.754,215.174,042.251,540.001,529.001,841.0065.59 %63.73 %54.46 %
มีนาคม4,990.604,851.644,926.662,211.002,290.001,691.0055.70 %52.80 %65.68 %
เมษายน4,279.794,491.673,948.131,933.002,163.001,754.0054.83 %51.84 %55.57 %
พฤษภาคม4,740.884,460.164,810.072,211.002,306.002,279.0053.36 %48.30 %52.62 %
มิถุนายน4,274.904,509.885,093.352,159.002,499.002,469.0049.50 %44.59 %51.53 %
กรกฎาคม4,411.154,200.224,397.971,897.002,104.002,209.0057.00 %49.91 %49.77 %
สิงหาคม4,340.814,178.244,594.502,147.002,168.002,278.0050.54 %48.11 %50.42 %
รวม 6 เดือน25,647.0825,786.9024,560.259,699.0010,420.008,992.0062.18 %59.59 %63.39 %
รวม 12 เดือน52,685.2152,478.7152,330.9322,257.0023,950.0021,672.0057.75 %54.36 %58.59 %