เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,032.074,000.874,012.931,769.002,112.002,454.0056.13 %47.21 %38.85 %
ตุลาคม4,193.624,302.333,584.732,548.002,237.002,483.0039.24 %48.00 %30.73 %
พฤศจิกายน3,601.403,989.103,606.352,463.002,063.001,247.0031.61 %48.28 %65.42 %
ธันวาคม3,758.733,504.153,289.251,678.001,467.001,167.0055.36 %58.14 %64.52 %
มกราคม3,621.484,000.723,116.701,593.001,789.001,036.0056.01 %55.28 %66.76 %
กุมภาพันธ์4,250.004,101.143,576.221,528.001,897.001,048.0064.05 %53.74 %70.70 %
มีนาคม4,551.024,543.254,331.112,607.001,570.00888.1842.72 %65.44 %79.49 %
เมษายน4,332.894,169.853,886.022,931.002,008.001,957.0032.35 %51.84 %49.64 %
พฤษภาคม4,435.474,579.553,991.052,820.00975.001,963.0036.42 %78.71 %50.81 %
มิถุนายน4,377.494,334.543,833.512,785.00824.002,523.0036.38 %80.99 %34.19 %
กรกฎาคม4,258.444,564.734,104.232,770.00820.002,500.0034.95 %82.04 %39.09 %
สิงหาคม4,214.444,286.393,920.162,206.00800.002,567.0047.66 %81.34 %34.52 %
รวม 6 เดือน23,457.3023,898.3121,186.1811,579.0011,565.009,435.0050.64 %51.61 %55.47 %
รวม 12 เดือน49,627.0550,376.6245,252.2627,698.0018,562.0021,833.1844.19 %63.15 %51.75 %