เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,669.296,879.326,167.8917,993.3819,629.2720,828.00-169.79 %-185.34 %-237.68 %
ตุลาคม7,052.507,217.835,723.5119,126.9719,933.3315,878.42-171.21 %-176.17 %-177.42 %
พฤศจิกายน6,796.096,601.195,923.5118,128.4020,631.2515,587.20-166.75 %-212.54 %-163.14 %
ธันวาคม6,083.205,676.305,370.5016,448.9661,889.4615,232.50-170.40 %-990.31 %-183.63 %
มกราคม6,112.096,707.095,397.4114,385.0617,140.71-135.35 %-155.56 %
กุมภาพันธ์6,665.446,501.055,584.4614,000.0016,478.75-110.04 %-153.48 %
มีนาคม7,277.527,370.506,734.6720,934.9620,836.65-187.67 %-182.70 %
เมษายน7,577.447,448.166,000.0218,575.8218,987.18-145.15 %-154.92 %
พฤษภาคม8,002.947,153.016,439.8320,351.7819,812.50-154.30 %-176.98 %
มิถุนายน7,172.067,476.236,735.4222,189.4718,903.30-209.39 %-152.85 %
กรกฎาคม7,330.557,068.426,377.0021,712.9217,716.00-196.20 %-150.64 %
สิงหาคม7,079.086,932.386,631.6920,828.0018,737.60-194.22 %-170.29 %
รวม 6 เดือน39,378.6139,582.7834,167.28100,082.77155,702.77-154.16 %-293.36 %
รวม 12 เดือน83,818.2083,031.4873,085.91224,675.72270,696.00-168.05 %-226.02 %