เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,847.507,806.668,145.0911,611.009,505.0110,436.64-98.56 %-21.76 %-28.13 %
ตุลาคม5,875.157,976.197,181.8311,895.0010,135.007,542.90-102.46 %-27.07 %-5.03 %
พฤศจิกายน5,651.397,090.727,038.7410,483.008,074.007,359.10-85.49 %-13.87 %-4.55 %
ธันวาคม5,156.436,053.506,523.359,336.006,486.005,738.21-81.06 %-7.14 %12.04 %
มกราคม5,742.856,952.766,219.477,597.989,047.004,992.90-32.30 %-30.12 %19.72 %
กุมภาพันธ์6,733.926,674.376,818.909,840.009,407.006,035.35-46.13 %-40.94 %11.49 %
มีนาคม7,128.329,000.789,106.4213,753.0010,324.959,553.32-92.93 %-14.71 %-4.91 %
เมษายน7,639.307,818.087,817.2311,600.9710,288.7410,034.77-51.86 %-31.60 %-28.37 %
พฤษภาคม7,472.558,429.978,507.0011,971.0010,202.0211,745.81-60.20 %-21.02 %-38.07 %
มิถุนายน7,958.918,084.348,825.1512,526.0010,320.0010,610.05-57.38 %-27.65 %-20.23 %
กรกฎาคม6,847.677,889.098,468.6010,045.1010,100.009,889.92-46.69 %-28.02 %-16.78 %
สิงหาคม7,700.837,428.658,578.149,668.0510,050.009,321.23-25.55 %-35.29 %-8.66 %
รวม 6 เดือน35,007.2442,554.2041,927.3860,762.9852,654.0142,105.10-73.57 %-23.73 %-0.42 %
รวม 12 เดือน79,754.8291,205.1193,229.92130,327.10113,939.72103,260.20-63.41 %-24.93 %-10.76 %