เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,794.912,717.774,833.981,989.002,825.613,014.1028.83 %-3.97 %37.65 %
ตุลาคม2,867.172,874.794,180.573,203.523,266.552,702.29-11.73 %-13.63 %35.36 %
พฤศจิกายน2,438.252,328.964,049.073,132.222,831.732,443.41-28.46 %-21.59 %39.66 %
ธันวาคม2,274.142,120.013,644.852,720.342,574.382,081.11-19.62 %-21.43 %42.90 %
มกราคม2,480.742,577.543,467.222,224.622,905.172,170.4610.32 %-12.71 %37.40 %
กุมภาพันธ์2,799.962,538.003,969.052,714.832,658.532,135.883.04 %-4.75 %46.19 %
มีนาคม2,967.563,006.875,281.783,799.304,097.653,409.45-28.03 %-36.28 %35.45 %
เมษายน3,115.442,853.054,737.253,298.073,448.933,075.92-5.86 %-20.89 %35.07 %
พฤษภาคม3,050.963,252.894,924.603,497.273,664.043,476.77-14.63 %-12.64 %29.40 %
มิถุนายน2,977.282,970.574,901.123,643.853,682.403,510.74-22.39 %-23.96 %28.37 %
กรกฎาคม2,819.553,016.974,761.202,973.103,669.243,572.55-5.45 %-21.62 %24.97 %
สิงหาคม2,821.652,835.964,924.143,121.503,358.662,668.01-10.63 %-18.43 %45.82 %
รวม 6 เดือน15,655.1715,157.0724,144.7415,984.5317,061.9714,547.25-2.10 %-12.57 %39.75 %
รวม 12 เดือน33,407.6133,093.3853,674.8336,317.6238,982.8934,260.69-8.71 %-17.80 %36.17 %