เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,067.153,739.283,305.811.002,485.501.0099.97 %33.53 %99.97 %
ตุลาคม3,167.143,872.663,621.282,030.002,790.402,456.0035.90 %27.95 %32.18 %
พฤศจิกายน3,158.653,739.283,581.721,962.002,416.501,944.0037.88 %35.38 %45.72 %
ธันวาคม3,137.823,139.023,670.911,710.001,820.771,825.0045.50 %42.00 %50.28 %
มกราคม3,040.223,951.113,166.151,662.002,176.651,413.0045.33 %44.91 %55.37 %
กุมภาพันธ์3,335.363,586.883,352.341,935.002,137.101,417.0041.99 %40.42 %57.73 %
มีนาคม3,387.851,243.324,247.392,360.002,970.402,114.0030.34 %-138.91 %50.23 %
เมษายน3,465.791,218.113,224.852,209.003,065.002,165.0036.26 %-151.62 %32.87 %
พฤษภาคม3,450.651,191.923,453.003,079.352,836.002,194.0010.76 %-137.94 %36.46 %
มิถุนายน3,405.601,168.323,617.002,536.483,096.001,763.0025.52 %-165.00 %51.26 %
กรกฎาคม3,340.031,144.353,669.732,915.682,897.001,693.0012.70 %-153.16 %53.87 %
สิงหาคม3,297.311,131.133,753.142,649.122,589.001,594.0019.66 %-128.89 %57.53 %
รวม 6 เดือน18,906.3422,028.2320,698.219,300.0013,826.929,056.0050.81 %37.23 %56.25 %
รวม 12 เดือน39,253.5729,125.3842,663.3225,049.6331,280.3220,579.0036.19 %-7.40 %51.76 %