เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,275.494,501.144,370.689,618.118,795.541.00-124.96 %-95.41 %99.98 %
ตุลาคม4,328.534,436.614,091.798,914.508,533.717,418.78-105.95 %-92.35 %-81.31 %
พฤศจิกายน4,419.754,468.874,096.379,348.718,180.067,418.69-111.52 %-83.05 %-81.10 %
ธันวาคม3,739.094,210.743,998.328,748.617,139.516,960.87-133.98 %-69.55 %-74.09 %
มกราคม4,362.604,404.343,672.747,773.497,715.616,615.06-78.18 %-75.18 %-80.11 %
กุมภาพันธ์4,102.854,485.004,050.188,754.178,238.586,807.28-113.37 %-83.69 %-68.07 %
มีนาคม4,611.684,694.634,745.7510,442.0210,124.238,868.70-126.43 %-115.66 %-86.88 %
เมษายน4,227.524,723.533,914.619,100.658,868.877,793.92-115.27 %-87.76 %-99.10 %
พฤษภาคม4,309.774,591.604,109.2310,223.079,508.688,957.50-137.21 %-107.09 %-117.98 %
มิถุนายน4,819.934,382.6810,196.818,707.088,346.22-80.65 %-90.44 %
กรกฎาคม4,643.204,168.228,870.487,766.388,564.68-67.26 %-105.48 %
สิงหาคม4,520.924,337.859,567.878,563.128,662.55-89.41 %-99.70 %
รวม 6 เดือน25,228.3126,506.7024,280.0853,157.5948,603.0135,221.68-110.71 %-83.36 %-45.06 %
รวม 12 เดือน54,500.5149,938.42111,558.49102,141.3786,415.25-87.41 %-73.04 %