เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,287.387,165.399,626.9712,816.0013,465.7013,157.80-103.84 %-87.93 %-36.68 %
ตุลาคม7,122.557,099.596,764.1311,673.5014,082.7011,610.30-63.89 %-98.36 %-71.65 %
พฤศจิกายน7,260.536,880.547,664.6712,374.3013,767.0311,623.70-70.43 %-100.09 %-51.65 %
ธันวาคม6,305.486,479.297,041.0212,001.8011,150.2010,475.50-90.34 %-72.09 %-48.78 %
มกราคม6,912.857,236.687,257.2712,828.0013,016.9011,114.80-85.57 %-79.87 %-53.15 %
กุมภาพันธ์6,572.306,938.747,483.6412,098.0014,834.6011,309.40-84.08 %-113.79 %-51.12 %
มีนาคม7,265.247,990.8110,988.4816,653.0016,421.6014,372.70-129.21 %-105.51 %-30.80 %
เมษายน6,982.908,121.706,277.8714,817.0016,412.4012,857.80-112.19 %-102.08 %-104.81 %
พฤษภาคม6,945.287,611.236,573.9814,515.0016,529.0011,842.40-108.99 %-117.17 %-80.14 %
มิถุนายน7,091.167,663.577,416.1311,995.0014,490.4014,537.80-69.15 %-89.08 %-96.03 %
กรกฎาคม7,534.807,494.846,779.5813,285.0013,988.9012,683.30-76.32 %-86.65 %-87.08 %
สิงหาคม7,452.597,549.557,361.5713,712.0013,737.4011,378.70-83.99 %-81.96 %-54.57 %
รวม 6 เดือน40,461.0941,800.2345,837.7073,791.6080,317.1369,291.50-82.38 %-92.15 %-51.17 %
รวม 12 เดือน83,733.0688,231.9391,235.31158,768.60171,896.83146,964.20-89.61 %-94.82 %-61.08 %