เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน13,588.3713,617.0313,727.159,626.009,994.008,019.2429.16 %26.61 %41.58 %
ตุลาคม13,581.9913,888.6913,058.338,879.009,994.008,106.4534.63 %28.04 %37.92 %
พฤศจิกายน12,985.0412,946.7213,041.578,661.008,727.007,365.4233.30 %32.59 %43.52 %
ธันวาคม12,452.0611,655.3411,797.487,347.005,967.005,798.1941.00 %48.80 %50.85 %
มกราคม12,226.7912,401.7711,271.026,132.246,820.004,756.2649.85 %45.01 %57.80 %
กุมภาพันธ์12,974.3512,833.8112,366.046,912.006,744.005,821.1446.73 %47.45 %52.93 %
มีนาคม14,032.1014,403.3514,362.719,814.0010,041.009,319.7430.06 %30.29 %35.11 %
เมษายน15,511.3014,971.9013,815.339,976.009,268.008,813.3135.69 %38.10 %36.21 %
พฤษภาคม15,336.5415,187.4014,877.1510,730.0010,971.0010,895.1330.04 %27.76 %26.77 %
มิถุนายน14,186.3914,437.1814,119.0710,465.0010,211.009,596.6726.23 %29.27 %32.03 %
กรกฎาคม13,936.0914,329.0413,645.289,125.009,353.009,993.4534.52 %34.73 %26.76 %
สิงหาคม13,278.6913,436.8313,834.809,158.009,385.0010,311.6931.03 %30.15 %25.47 %
รวม 6 เดือน77,808.6077,343.3675,261.5947,557.2448,246.0039,866.7038.88 %37.62 %47.03 %
รวม 12 เดือน164,089.71164,109.06159,915.93106,825.24107,475.0098,796.6934.90 %34.51 %38.22 %