เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,446.036,332.475,086.552,129.001,729.001,900.0052.11 %72.70 %62.65 %
ตุลาคม4,631.436,106.054,581.501,784.001,778.001,790.0061.48 %70.88 %60.93 %
พฤศจิกายน4,642.546,117.584,338.931,961.001,676.001,730.0057.76 %72.60 %60.13 %
ธันวาคม4,028.405,860.714,370.941,779.001,600.001,427.0055.84 %72.70 %67.35 %
มกราคม4,627.076,308.754,459.891,691.001,617.001,651.0063.45 %74.37 %62.98 %
กุมภาพันธ์4,455.066,484.514,364.291,810.001,668.001,769.0059.37 %74.28 %59.47 %
มีนาคม4,874.016,783.097,014.062,397.002,148.001,919.0050.82 %68.33 %72.64 %
เมษายน5,317.785,969.194,035.062,189.001,760.001,928.0058.84 %70.52 %52.22 %
พฤษภาคม4,858.106,014.773,913.782,152.002,086.001,789.0055.70 %65.32 %54.29 %
มิถุนายน4,645.056,481.524,592.592,102.001,805.001,769.0054.75 %72.15 %61.48 %
กรกฎาคม4,828.646,860.784,403.442,286.002,000.002,282.0052.66 %70.85 %48.18 %
สิงหาคม4,822.086,138.064,241.122,061.001,800.001,812.0057.26 %70.67 %57.28 %
รวม 6 เดือน26,830.5337,210.0727,202.1011,154.0010,068.0010,267.0058.43 %72.94 %62.26 %
รวม 12 เดือน56,176.1975,457.4855,402.1524,341.0021,667.0021,766.0056.67 %71.29 %60.71 %