เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,996.295,993.205,998.681,098.00726.001.0072.52 %87.89 %99.98 %
ตุลาคม4,123.715,786.366,277.381,066.00461.001.0074.15 %92.03 %99.98 %
พฤศจิกายน4,227.285,669.196,089.151,041.001.001.0075.37 %99.98 %99.98 %
ธันวาคม3,540.805,330.165,572.95576.001.001.0083.73 %99.98 %99.98 %
มกราคม4,173.625,970.755,461.36814.001.001.0080.50 %99.98 %99.98 %
กุมภาพันธ์4,029.566,059.025,902.07791.001.001.0080.37 %99.98 %99.98 %
มีนาคม4,481.406,486.426,293.121,152.001.001.0074.29 %99.98 %99.98 %
เมษายน4,742.115,528.525,802.871,149.001.001.0075.77 %99.98 %99.98 %
พฤษภาคม4,353.665,505.735,955.531,121.001.001.0074.25 %99.98 %99.98 %
มิถุนายน4,121.905,995.586,269.361,090.001.001.0073.56 %99.98 %99.98 %
กรกฎาคม4,307.676,480.656,241.241,071.001.001.0075.14 %99.98 %99.98 %
สิงหาคม4,328.375,733.695,724.931,175.001.001.0072.85 %99.98 %99.98 %
รวม 6 เดือน24,091.2634,808.6835,301.595,386.001,191.006.0077.64 %96.58 %99.98 %
รวม 12 เดือน50,426.3770,539.2771,588.6412,144.001,197.0012.0075.92 %98.30 %99.98 %