เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,636.645,742.704,028.08368.00455.00750.0089.88 %92.08 %81.38 %
ตุลาคม3,775.095,511.993,596.76477.00491.00368.0087.36 %91.09 %89.77 %
พฤศจิกายน3,883.845,427.663,434.47466.00515.00351.0088.00 %90.51 %89.78 %
ธันวาคม3,202.005,079.113,456.68431.00481.00457.0086.54 %90.53 %86.78 %
มกราคม3,823.195,719.123,445.16430.00509.0061.0088.75 %91.10 %98.23 %
กุมภาพันธ์3,607.715,779.443,293.79568.00547.00444.0084.26 %90.54 %86.52 %
มีนาคม3,971.566,146.904,311.91751.00619.00277.0081.09 %89.93 %93.58 %
เมษายน4,369.815,201.214,190.42615.00499.00582.0085.93 %90.41 %86.11 %
พฤษภาคม3,985.595,205.764,029.81544.00422.00528.0086.35 %91.89 %86.90 %
มิถุนายน3,768.655,674.384,171.85547.00377.00397.0085.49 %93.36 %90.48 %
กรกฎาคม3,943.496,148.994,184.05466.00700.00508.0088.18 %88.62 %87.86 %
สิงหาคม3,988.555,418.924,023.84507.00650.00441.0087.29 %88.00 %89.04 %
รวม 6 เดือน21,928.4733,260.0221,254.942,740.002,998.002,431.0087.50 %90.99 %88.56 %
รวม 12 เดือน45,956.1267,056.1846,166.826,170.006,265.005,164.0086.57 %90.66 %88.81 %