เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,530.115,631.503,694.51368.00358.00280.0089.58 %93.64 %92.42 %
ตุลาคม3,668.295,403.513,451.95394.00377.00334.0089.26 %93.02 %90.32 %
พฤศจิกายน3,779.675,323.883,626.35368.00347.00311.0090.26 %93.48 %91.42 %
ธันวาคม3,096.564,981.323,173.43334.00345.00257.0089.21 %93.07 %91.90 %
มกราคม3,724.643,793.933,317.72413.00345.00251.0088.91 %90.91 %92.43 %
กุมภาพันธ์3,924.593,357.603,133.95541.00282.00317.0086.22 %91.60 %89.88 %
มีนาคม4,364.364,083.644,157.29372.00297.00391.0091.48 %92.73 %90.59 %
เมษายน3,878.343,998.993,073.60373.00299.00326.0090.38 %92.52 %89.39 %
พฤษภาคม3,875.053,447.503,456.38422.00255.00335.0089.11 %92.60 %90.31 %
มิถุนายน3,657.093,764.823,848.86350.00268.00335.0090.43 %92.88 %91.30 %
กรกฎาคม3,658.183,395.503,603.95384.00263.00334.0089.50 %92.25 %90.73 %
สิงหาคม3,709.203,597.383,721.78359.00292.00280.0090.32 %91.88 %92.48 %
รวม 6 เดือน21,723.8628,491.7420,397.912,418.002,054.001,750.0088.87 %92.79 %91.42 %
รวม 12 เดือน44,866.0850,779.5742,259.774,678.003,728.003,751.0089.57 %92.66 %91.12 %