เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,962.205,685.505,475.59755.00759.00920.0080.94 %86.65 %83.20 %
ตุลาคม3,928.775,456.665,350.23766.00665.00750.0080.50 %87.81 %85.98 %
พฤศจิกายน3,874.485,395.755,370.42641.00829.00765.0083.46 %84.64 %85.76 %
ธันวาคม3,841.145,031.685,170.52696.00630.00576.0081.88 %87.48 %88.86 %
มกราคม3,811.935,674.555,152.30643.00645.00569.0083.13 %88.63 %88.96 %
กุมภาพันธ์4,029.205,728.095,372.49666.00744.00696.0083.47 %87.01 %87.05 %
มีนาคม4,225.696,101.215,632.89848.00926.00844.0079.93 %84.82 %85.02 %
เมษายน4,565.565,156.675,576.61812.00949.00735.0082.21 %81.60 %86.82 %
พฤษภาคม4,015.325,168.065,635.06798.00989.00873.0080.13 %80.86 %84.51 %
มิถุนายน4,082.185,630.285,693.45774.00872.00900.0081.04 %84.51 %84.19 %
กรกฎาคม3,977.276,090.295,594.66862.001,000.00814.0078.33 %83.58 %85.45 %
สิงหาคม4,059.335,361.945,516.00759.00900.00751.0081.30 %83.22 %86.39 %
รวม 6 เดือน23,447.7232,972.2331,891.554,167.004,272.004,276.0082.23 %87.04 %86.59 %
รวม 12 เดือน48,373.0766,480.6865,540.229,020.009,908.009,193.0081.35 %85.10 %85.97 %