เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน332.135,598.994,774.63493.00335.00350.00-48.44 %94.02 %92.67 %
ตุลาคม382.735,374.004,666.65361.00451.00429.005.68 %91.61 %90.81 %
พฤศจิกายน365.915,293.794,451.30401.00550.00372.00-9.59 %89.61 %91.64 %
ธันวาคม358.854,949.784,512.74375.00396.00262.00-4.50 %92.00 %94.19 %
มกราคม407.685,582.164,486.98349.00496.00261.0014.39 %91.11 %94.18 %
กุมภาพันธ์438.595,645.114,456.68428.00515.00212.002.41 %90.88 %95.24 %
มีนาคม525.035,999.645,626.69503.00508.00243.004.20 %91.53 %95.68 %
เมษายน396.175,054.905,287.55520.00202.00267.00-31.26 %96.00 %94.95 %
พฤษภาคม373.375,054.905,559.85544.00325.00202.00-45.70 %93.57 %96.37 %
มิถุนายน373.365,534.415,401.40379.00216.00277.00-1.51 %96.10 %94.87 %
กรกฎาคม435.866,007.915,306.70416.00340.00413.004.56 %94.34 %92.22 %
สิงหาคม415.565,274.675,334.12351.00300.00169.0015.54 %94.31 %96.83 %
รวม 6 เดือน2,285.8932,443.8327,348.982,407.002,743.001,886.00-5.30 %91.55 %93.10 %
รวม 12 เดือน4,805.2465,370.2659,865.295,120.004,634.003,457.00-6.55 %92.91 %94.23 %