เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,844.203,903.543,963.501,018.00885.00950.0073.52 %77.33 %76.03 %
ตุลาคม3,945.333,905.033,978.80921.00902.00909.0076.66 %76.90 %77.15 %
พฤศจิกายน4,118.343,832.583,896.16975.00953.00814.0076.33 %75.13 %79.11 %
ธันวาคม3,377.243,269.673,828.74752.00776.00758.0077.73 %76.27 %80.20 %
มกราคม3,947.054,057.533,771.54805.00894.00817.0079.61 %77.97 %78.34 %
กุมภาพันธ์3,591.843,601.584,097.46771.001,040.00954.0078.53 %71.12 %76.72 %
มีนาคม4,220.984,383.744,446.581,159.001,230.001,168.0072.54 %71.94 %73.73 %
เมษายน2,907.554,309.413,347.331,114.001,220.00952.0061.69 %71.69 %71.56 %
พฤษภาคม3,923.553,762.483,546.681,278.001,048.00808.0067.43 %72.15 %77.22 %
มิถุนายน3,873.594,046.073,759.841,054.001,022.001,032.0072.79 %74.74 %72.55 %
กรกฎาคม3,871.623,648.713,903.671,270.001,000.001,118.0067.20 %72.59 %71.36 %
สิงหาคม3,923.003,868.753,977.671,105.00980.00881.0071.83 %74.67 %77.85 %
รวม 6 เดือน22,824.0022,569.9323,536.205,242.005,450.005,202.0077.03 %75.85 %77.90 %
รวม 12 เดือน45,544.2946,589.0946,517.9712,222.0011,950.0011,161.0073.16 %74.35 %76.01 %