เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,410.355,726.385,805.84451.00492.00540.0086.78 %91.41 %90.70 %
ตุลาคม3,382.055,495.615,516.53400.00429.00586.0088.17 %92.19 %89.38 %
พฤศจิกายน3,436.875,413.585,702.86414.00424.00428.0087.95 %92.17 %92.49 %
ธันวาคม3,306.615,071.345,331.17358.00394.00355.0089.17 %92.23 %93.34 %
มกราคม3,385.005,704.935,467.03422.00436.00274.0087.53 %92.36 %94.99 %
กุมภาพันธ์3,382.055,767.185,700.79451.00458.00391.0086.66 %92.06 %93.14 %
มีนาคม3,670.326,131.655,810.14611.00569.00510.0083.35 %90.72 %91.22 %
เมษายน3,746.655,190.145,918.33628.00601.00469.0083.24 %88.42 %92.08 %
พฤษภาคม3,571.745,187.865,981.57617.00566.00443.0082.73 %89.09 %92.59 %
มิถุนายน3,642.205,661.805,872.62585.00538.00358.0083.94 %90.50 %93.90 %
กรกฎาคม3,535.106,130.115,938.70627.00600.00409.0082.26 %90.21 %93.11 %
สิงหาคม3,420.825,403.135,854.00549.00500.00385.0083.95 %90.75 %93.42 %
รวม 6 เดือน20,302.9333,179.0233,524.222,496.002,633.002,574.0087.71 %92.06 %92.32 %
รวม 12 เดือน41,889.7666,883.7168,899.586,113.006,007.005,148.0085.41 %91.02 %92.53 %