เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,612.075,666.695,751.58601.00450.00730.0083.36 %92.06 %87.31 %
ตุลาคม3,376.195,437.785,457.29548.00774.00562.0083.77 %85.77 %89.70 %
พฤศจิกายน3,325.995,354.575,645.47573.00582.00721.0082.77 %89.13 %87.23 %
ธันวาคม3,300.885,013.435,273.94463.00549.00598.0085.97 %89.05 %88.66 %
มกราคม3,275.785,645.475,413.00539.00584.00595.0083.55 %89.66 %89.01 %
กุมภาพันธ์3,480.805,711.235,647.53606.00658.00663.0082.59 %88.48 %88.26 %
มีนาคม3,772.016,069.945,746.69567.00744.00733.0084.97 %87.74 %87.24 %
เมษายน3,736.465,126.915,685.97558.00781.00608.0085.07 %84.77 %89.31 %
พฤษภาคม3,673.575,124.645,922.46745.00738.00728.0079.72 %85.60 %87.71 %
มิถุนายน3,744.045,600.105,811.77547.00747.00769.0085.39 %86.66 %86.77 %
กรกฎาคม3,643.516,073.125,878.92646.00750.00785.0082.27 %87.65 %86.65 %
สิงหาคม3,399.885,342.505,624.16615.00700.00691.0081.91 %86.90 %87.71 %
รวม 6 เดือน20,371.7132,829.1733,188.813,330.003,597.003,869.0083.65 %89.04 %88.34 %
รวม 12 เดือน42,341.1866,166.3867,858.787,008.008,057.008,183.0083.45 %87.82 %87.94 %