เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,986.895,708.583,991.44445.00441.00599.0088.84 %92.27 %84.99 %
ตุลาคม3,779.845,475.663,590.40393.00444.00465.0089.60 %91.89 %87.05 %
พฤศจิกายน3,926.245,395.983,776.28367.00421.00457.0090.65 %92.20 %87.90 %
ธันวาคม3,693.695,054.073,473.64341.00425.00391.0090.77 %91.59 %88.74 %
มกราคม3,818.463,915.823,466.22347.00459.00384.0090.91 %88.28 %88.92 %
กุมภาพันธ์3,615.605,749.253,453.12388.00495.00468.0089.27 %91.39 %86.45 %
มีนาคม4,069.016,114.813,579.35516.00592.00629.0087.32 %90.32 %82.43 %
เมษายน3,835.034,098.163,365.91500.00627.00505.0086.96 %84.70 %85.00 %
พฤษภาคม4,167.323,354.783,388.61638.00482.00525.0084.69 %85.63 %84.51 %
มิถุนายน3,762.903,852.223,817.87502.00539.00555.0086.66 %86.01 %85.46 %
กรกฎาคม3,773.613,482.053,746.09568.00600.00599.0084.95 %82.77 %84.01 %
สิงหาคม3,802.113,679.203,843.39510.00400.00565.0086.59 %89.13 %85.30 %
รวม 6 เดือน22,820.7231,299.3621,751.102,281.002,685.002,764.0090.00 %91.42 %87.29 %
รวม 12 เดือน46,230.7055,880.5843,492.325,515.005,925.006,142.0088.07 %89.40 %85.88 %