เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,702.465,640.175,724.66192.00410.00240.0094.81 %92.73 %95.81 %
ตุลาคม3,671.795,411.165,430.97160.00310.00315.0095.64 %94.27 %94.20 %
พฤศจิกายน3,658.415,332.455,619.04171.00344.00289.0095.33 %93.55 %94.86 %
ธันวาคม3,591.944,991.745,405.81190.00295.00258.0094.71 %94.09 %95.23 %
มกราคม3,562.595,621.115,224.04165.00326.00241.0095.37 %94.20 %95.39 %
กุมภาพันธ์3,715.735,682.425,616.97219.00382.00314.0094.11 %93.28 %94.41 %
มีนาคม3,862.896,043.755,720.06338.00475.00350.0091.25 %92.14 %93.88 %
เมษายน4,120.945,095.535,828.14304.00222.00328.0092.62 %95.64 %94.37 %
พฤษภาคม3,699.835,097.815,893.66285.00294.00186.0092.30 %94.23 %96.84 %
มิถุนายน3,881.485,572.695,954.84318.00402.00136.0091.81 %92.79 %97.72 %
กรกฎาคม3,770.026,045.905,679.05414.00300.00313.0089.02 %95.04 %94.49 %
สิงหาคม3,757.175,317.235,764.79415.00250.00145.0088.95 %95.30 %97.48 %
รวม 6 เดือน21,902.9232,679.0533,021.491,097.002,067.001,657.0094.99 %93.67 %94.98 %
รวม 12 เดือน44,995.2565,851.9667,862.033,171.004,010.003,115.0092.95 %93.91 %95.41 %