เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,475.185,562.443,795.14491.00264.00270.0085.87 %95.25 %92.89 %
ตุลาคม3,599.765,340.643,387.52440.00257.00259.0087.78 %95.19 %92.35 %
พฤศจิกายน3,714.215,256.623,227.56436.00272.00268.0088.26 %94.83 %91.70 %
ธันวาคม3,024.654,914.533,268.30446.00272.00220.0085.25 %94.47 %93.27 %
มกราคม3,648.003,745.403,256.72354.00275.00251.0090.30 %92.66 %92.29 %
กุมภาพันธ์3,267.723,277.353,238.52106.00290.00301.0096.76 %91.15 %90.71 %
มีนาคม3,853.144,041.694,092.71244.00358.00325.0093.67 %91.14 %92.06 %
เมษายน3,279.993,916.143,015.73296.00321.00231.0090.98 %91.80 %92.34 %
พฤษภาคม3,810.873,552.893,220.81252.00277.00221.0093.39 %92.20 %93.14 %
มิถุนายน3,596.433,692.363,804.43257.00283.00297.0092.85 %92.34 %92.19 %
กรกฎาคม3,583.093,667.313,542.43258.00280.00321.0092.80 %92.36 %90.94 %
สิงหาคม3,636.525,236.893,491.28242.00290.00285.0093.35 %94.46 %91.84 %
รวม 6 เดือน20,729.5228,096.9820,173.762,273.001,630.001,569.0089.03 %94.20 %92.22 %
รวม 12 เดือน42,489.5652,204.2641,341.153,822.003,439.003,249.0091.00 %93.41 %92.14 %