เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,557.425,663.605,746.34415.00500.00640.0088.33 %91.17 %88.86 %
ตุลาคม3,698.545,434.685,619.12409.00491.00484.0088.94 %90.97 %91.39 %
พฤศจิกายน3,805.345,353.575,640.32451.00464.00467.0088.15 %91.33 %91.72 %
ธันวาคม3,120.005,008.435,426.29399.00390.00442.0087.21 %92.21 %91.85 %
มกราคม3,746.895,640.325,407.08413.00450.00401.0088.98 %92.02 %92.58 %
กุมภาพันธ์3,597.735,701.845,640.32457.00539.00507.0087.30 %90.55 %91.01 %
มีนาคม3,962.166,064.415,913.81640.00550.00643.0083.85 %90.93 %89.13 %
เมษายน4,281.535,116.695,852.37533.00711.00554.0087.55 %86.10 %90.53 %
พฤษภาคม3,938.265,118.975,913.81555.00637.00576.0085.91 %87.56 %90.26 %
มิถุนายน3,759.315,594.985,977.40424.00522.00562.0088.72 %90.67 %90.60 %
กรกฎาคม3,933.066,065.695,701.21537.00650.00576.0086.35 %89.28 %89.90 %
สิงหาคม3,975.285,339.315,616.76449.00630.00482.0088.71 %88.20 %91.42 %
รวม 6 เดือน21,525.9232,802.4433,479.472,544.002,834.002,941.0088.18 %91.36 %91.22 %
รวม 12 เดือน45,375.5266,102.4968,454.835,682.006,534.006,334.0087.48 %90.12 %90.75 %