เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,570.395,619.283,662.60490.00429.00450.0086.28 %92.37 %87.71 %
ตุลาคม3,711.425,390.193,761.03490.00560.00475.0086.80 %89.61 %87.37 %
พฤศจิกายน3,788.155,313.853,592.12518.00559.00500.0086.33 %89.48 %86.08 %
ธันวาคม3,100.894,969.463,296.40500.00532.00498.0083.88 %89.29 %84.89 %
มกราคม3,728.945,602.373,462.82621.00551.00474.0083.35 %90.16 %86.31 %
กุมภาพันธ์3,506.395,663.473,261.31528.00493.00650.0084.94 %91.30 %80.07 %
มีนาคม3,886.976,023.604,114.88792.00599.00670.0079.62 %90.06 %83.72 %
เมษายน4,271.475,072.613,381.55612.00697.00591.0085.67 %86.26 %82.52 %
พฤษภาคม4,075.215,077.173,767.68285.00483.00528.0093.01 %90.49 %85.99 %
มิถุนายน3,675.925,553.243,804.90490.00531.00659.0086.67 %90.44 %82.68 %
กรกฎาคม3,871.876,026.603,479.98532.00500.00738.0086.26 %91.70 %78.79 %
สิงหาคม3,902.295,297.793,600.66524.00483.00538.0086.57 %90.88 %85.06 %
รวม 6 เดือน21,406.1832,558.6221,036.283,147.003,124.003,047.0085.30 %90.40 %85.52 %
รวม 12 เดือน45,089.9165,609.6343,185.936,382.006,417.006,771.0085.85 %90.22 %84.32 %