เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,445.315,582.555,666.19273.00275.00300.0092.08 %95.07 %94.71 %
ตุลาคม3,578.905,357.505,542.80222.00300.00228.0093.80 %94.40 %95.89 %
พฤศจิกายน3,722.845,277.545,561.65243.00271.00243.0093.47 %94.87 %95.63 %
ธันวาคม3,042.214,933.835,354.55225.00350.00199.0092.60 %92.91 %96.28 %
มกราคม3,668.675,565.785,331.65234.00302.00217.0093.62 %94.57 %95.93 %
กุมภาพันธ์3,445.325,626.465,563.72270.00349.00250.0092.16 %93.80 %95.51 %
มีนาคม3,801.825,979.825,833.46370.00320.00280.0090.27 %94.65 %95.20 %
เมษายน4,191.075,032.315,772.88382.00408.00250.0090.89 %91.89 %95.67 %
พฤษภาคม3,816.365,034.595,833.46396.00336.00278.0089.62 %93.33 %95.23 %
มิถุนายน3,600.115,517.425,897.28316.00288.00286.0091.22 %94.78 %95.15 %
กรกฎาคม3,774.955,988.915,794.87365.00340.00311.0090.33 %94.32 %94.63 %
สิงหาคม3,822.235,259.825,710.13292.00330.00258.0092.36 %93.73 %95.48 %
รวม 6 เดือน20,903.2532,343.6633,020.561,467.001,847.001,437.0092.98 %94.29 %95.65 %
รวม 12 เดือน43,909.7965,156.5367,862.643,588.003,869.003,100.0091.83 %94.06 %95.43 %