เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,634.554,144.264,360.931,764.001,500.00761.0061.94 %63.81 %82.55 %
ตุลาคม4,495.744,170.203,913.991,244.00701.0070.17 %82.09 %
พฤศจิกายน4,164.744,200.364,135.651,282.00685.0069.48 %83.44 %
ธันวาคม3,465.433,738.063,781.061,092.00530.0070.79 %85.98 %
มกราคม4,091.734,383.923,766.291,121.001,062.00531.0072.60 %75.78 %85.90 %
กุมภาพันธ์3,526.713,952.153,577.051,314.001,285.00587.0062.74 %67.49 %83.59 %
มีนาคม4,493.854,646.804,684.971,565.001,500.00704.0065.17 %67.72 %84.97 %
เมษายน4,305.574,532.643,539.791,490.001,244.00725.0065.39 %72.55 %79.52 %
พฤษภาคม4,832.233,962.923,730.171,528.00869.00826.0068.38 %78.07 %77.86 %
มิถุนายน4,282.134,226.734,340.541,661.00923.00766.0061.21 %78.16 %82.35 %
กรกฎาคม4,468.994,132.164,112.771,698.00865.00855.0062.00 %79.07 %79.21 %
สิงหาคม4,367.114,183.794,180.781,720.00790.00744.0060.61 %81.12 %82.20 %
รวม 6 เดือน24,378.9024,588.9523,534.977,465.003,795.0069.64 %83.88 %
รวม 12 เดือน51,128.7850,273.9948,123.9913,656.008,415.0072.84 %82.51 %