เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,982.983,626.904,034.50698.00494.00744.0082.48 %86.38 %81.56 %
ตุลาคม3,889.353,610.053,589.22625.00530.00613.0083.93 %85.32 %82.92 %
พฤศจิกายน3,850.693,557.813,755.03611.00534.00589.0084.13 %84.99 %84.31 %
ธันวาคม3,827.563,497.083,467.12604.00534.00605.0084.22 %84.73 %82.55 %
มกราคม3,818.953,672.283,490.47578.00562.00577.0084.86 %84.70 %83.47 %
กุมภาพันธ์3,992.293,812.873,288.29638.00594.00705.0084.02 %84.42 %78.56 %
มีนาคม4,338.964,033.813,890.16638.00815.00762.0085.30 %79.80 %80.41 %
เมษายน4,338.093,958.433,251.56779.00931.00740.0082.04 %76.48 %77.24 %
พฤษภาคม4,216.014,026.573,405.82896.00688.00861.0078.75 %82.91 %74.72 %
มิถุนายน4,105.913,728.123,985.94636.00601.00741.0084.51 %83.88 %81.41 %
กรกฎาคม4,146.343,722.623,758.43523.00663.00798.0087.39 %82.19 %78.77 %
สิงหาคม4,035.543,757.953,860.22575.00563.00794.0085.75 %85.02 %79.43 %
รวม 6 เดือน23,361.8221,776.9921,624.633,754.003,248.003,833.0083.93 %85.09 %82.27 %
รวม 12 เดือน48,542.6745,004.4943,776.767,801.007,509.008,529.0083.93 %83.31 %80.52 %