เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,551.675,650.675,735.32235.00154.00191.0093.38 %97.27 %96.67 %
ตุลาคม3,678.195,419.625,606.28213.00170.00156.0094.21 %96.86 %97.22 %
พฤศจิกายน3,782.205,334.625,629.51191.0035.00157.0094.95 %99.34 %97.21 %
ธันวาคม3,094.984,993.875,416.87173.0010.00124.0094.41 %99.80 %97.71 %
มกราคม3,725.115,623.305,236.06142.00150.0093.0096.19 %97.33 %98.22 %
กุมภาพันธ์3,500.355,688.815,465.03221.00190.00167.0093.69 %96.66 %96.94 %
มีนาคม3,858.616,050.555,904.63317.00227.00273.0091.78 %96.25 %95.38 %
เมษายน4,248.555,102.505,668.33297.00131.00195.0093.01 %97.43 %96.56 %
พฤษภาคม3,874.455,104.785,902.46285.00200.0092.0092.64 %96.08 %98.44 %
มิถุนายน3,656.505,583.545,792.66265.00200.00119.0092.75 %96.42 %97.95 %
กรกฎาคม3,833.536,052.425,863.38260.00131.00169.0093.22 %97.84 %97.12 %
สิงหาคม3,877.875,325.945,607.78202.00210.0025.0094.79 %96.06 %99.55 %
รวม 6 เดือน21,332.5032,710.8933,089.071,175.00709.00888.0094.49 %97.83 %97.32 %
รวม 12 เดือน44,682.0165,930.6267,828.312,801.001,808.001,761.0093.73 %97.26 %97.40 %