เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,624.042,624.042,605.367,540.007,722.348,788.96-187.34 %-194.29 %-237.34 %
ตุลาคม2,555.732,583.252,540.006,428.007,294.389,227.86-151.51 %-182.37 %-263.30 %
พฤศจิกายน2,401.672,427.522,521.326,911.007,791.348,084.13-187.76 %-220.96 %-220.63 %
ธันวาคม2,474.172,500.802,483.977,152.347,158.258,521.09-189.08 %-186.24 %-243.04 %
มกราคม2,492.292,519.122,511.987,037.008,957.438,499.53-182.35 %-255.58 %-238.36 %
กุมภาพันธ์2,519.482,596.032,549.336,969.008,893.907,464.77-176.60 %-242.60 %-192.81 %
มีนาคม2,587.712,652.062,642.7211,846.2810,193.798,774.63-357.79 %-284.37 %-232.03 %
เมษายน2,689.412,680.078,412.009,842.888,171.12-265.99 %-204.88 %
พฤษภาคม2,689.412,698.758,193.0010,588.507,225.76-293.71 %-167.74 %
มิถุนายน2,689.412,807.638,444.109,740.967,949.69-262.20 %-183.15 %
กรกฎาคม2,689.412,807.639,814.369,004.078,434.02-234.80 %-200.40 %
สิงหาคม2,661.392,778.288,235.109,423.088,365.34-254.07 %-201.10 %
รวม 6 เดือน15,067.3815,250.7615,211.9642,037.3447,817.6450,586.34-179.00 %-213.54 %-232.54 %
รวม 12 เดือน31,321.8531,627.0496,982.18106,610.9299,506.90-240.37 %-214.63 %