เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,457.9810,676.80-95.62 %
ตุลาคม6,175.1313,444.6210,503.7910,880.00-76.19 %
พฤศจิกายน6,329.1612,025.2312,025.2310,125.59-59.98 %
ธันวาคม6,057.5911,299.3110,213.0110,712.42-76.84 %
มกราคม5,850.902,771.0016,723.8310,257.15-75.31 %
กุมภาพันธ์5,739.2210,790.3711,149.3110,849.35-89.04 %
มีนาคม6,292.6616,723.8314,533.9113,790.94-119.16 %
เมษายน5,694.9715,728.8615,883.3312,583.62-120.96 %
พฤษภาคม4,853.3415,917.0015,967.0011,272.13-132.26 %
มิถุนายน5,237.0513,723.1713,820.17-163.89 %
กรกฎาคม5,088.0014,100.28-177.13 %
สิงหาคม5,076.6613,088.80-157.82 %
รวม 6 เดือน35,609.9863,501.31-78.32 %
รวม 12 เดือน67,852.66142,157.25-109.51 %