เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,991.915,100.0413,105.374,475.107,579.80-162.53 %12.25 %
ตุลาคม4,647.934,681.7311,876.0911,291.44-155.51 %-141.18 %
พฤศจิกายน4,971.135,007.1511,949.7711,876.09-140.38 %-137.18 %
ธันวาคม4,972.914,936.8711,291.4411,949.77-127.06 %-142.05 %
มกราคม5,017.785,035.8312,565.6210,343.19-150.42 %-105.39 %
กุมภาพันธ์5,064.375,028.3210,343.1913,788.70-104.23 %-174.22 %
มีนาคม5,170.185,188.2613,788.7012,565.62-166.70 %-142.19 %
เมษายน5,351.415,297.3612,408.806,403.09-131.88 %-20.87 %
พฤษภาคม5,323.445,305.3912,803.007,579.80-140.50 %-42.87 %
มิถุนายน5,241.695,097.587,729.007,092.80-47.45 %-39.14 %
กรกฎาคม5,192.585,066.374,475.106,724.0013.82 %-32.72 %
สิงหาคม5,186.945,132.917,078.506,403.09-36.47 %-24.75 %
รวม 6 เดือน29,666.0329,789.9471,131.4863,724.29-139.77 %-113.91 %
รวม 12 เดือน61,132.2760,877.81129,414.58110,492.69-111.70 %-81.50 %