เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอกระแสสินธุ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,581.733,666.234,099.014,675.946,251.99-27.54 %-52.52 %
ตุลาคม3,781.193,909.214,027.385,379.454,390.946,367.17-42.27 %-12.32 %-58.10 %
พฤศจิกายน3,749.953,777.123,774.004,992.024,160.485,546.79-33.12 %-10.15 %-46.97 %
ธันวาคม3,411.393,597.413,819.385,499.163,968.336,138.19-61.20 %-10.31 %-60.71 %
มกราคม3,767.183,882.533,549.964,789.404,141.795,644.24-27.13 %-6.68 %-58.99 %
กุมภาพันธ์3,594.833,441.283,852.034,938.223,768.624,633.83-37.37 %-9.51 %-20.30 %
มีนาคม3,814.733,983.024,249.025,548.984,805.455,284.71-45.46 %-20.65 %-24.37 %
เมษายน3,913.443,981.514,391.935,339.374,404.224,846.24-36.44 %-10.62 %-10.34 %
พฤษภาคม3,881.253,699.084,453.175,339.375,011.285,224.91-37.57 %-35.47 %-17.33 %
มิถุนายน3,767.163,977.414,169.735,126.044,040.985,213.73-36.07 %-1.60 %-25.04 %
กรกฎาคม3,724.933,996.794,114.695,054.207,498.696,013.30-35.69 %-87.62 %-46.14 %
สิงหาคม3,887.714,055.584,408.374,720.696,071.345,536.39-21.43 %-49.70 %-25.59 %
รวม 6 เดือน21,886.2722,273.7823,121.7625,106.1034,582.21-12.72 %-49.57 %
รวม 12 เดือน44,875.4945,967.1748,908.6756,938.0666,701.49-23.87 %-36.38 %