เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน6,848.00
ตุลาคม6,673.006,473.00
พฤศจิกายน6,392.006,401.00
ธันวาคม5,964.006,866.00
มกราคม6,838.006,050.00
กุมภาพันธ์5,862.005,849.00
มีนาคม8,044.006,904.00
เมษายน6,877.006,573.00
พฤษภาคม6,523.005,713.00
มิถุนายน7,035.006,859.00
กรกฎาคม7,140.007,471.00
สิงหาคม7,088.00
รวม 6 เดือน38,577.00
รวม 12 เดือน