เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,669.129,457.459,390.6112,028.8013,171.54-27.19 %-40.26 %
ตุลาคม8,969.779,083.329,234.6912,233.1412,957.3212,618.91-36.38 %-42.65 %-36.65 %
พฤศจิกายน9,533.939,699.058,779.8311,315.1011,634.629,962.33-18.68 %-19.96 %-13.47 %
ธันวาคม9,718.5410,057.6010,515.7812,297.0112,225.9912,089.81-26.53 %-21.56 %-14.97 %
มกราคม9,849.5711,162.7310,983.9911,777.8215,581.4910,484.24-19.58 %-39.58 %4.55 %
กุมภาพันธ์10,077.0710,782.8210,802.8611,219.2011,644.2311,380.92-11.33 %-7.99 %-5.35 %
มีนาคม10,326.4410,536.478,821.3217,740.3312,687.7113,626.91-71.80 %-20.42 %-54.48 %
เมษายน10,594.9810,494.468,141.6214,367.7310,278.2013,626.91-35.61 %2.06 %-67.37 %
พฤษภาคม10,630.069,972.229,975.2214,870.8912,010.6710,075.55-39.89 %-20.44 %-1.01 %
มิถุนายน10,526.939,160.849,297.2115,953.7921,288.0611,304.12-51.55 %-132.38 %-21.59 %
กรกฎาคม10,491.789,925.299,134.0015,087.5515,033.2620,409.01-43.80 %-51.46 %-123.44 %
สิงหาคม10,407.979,731.619,104.7915,144.2013,479.7220,375.63-45.51 %-38.51 %-123.79 %
รวม 6 เดือน57,818.0060,242.9759,707.7676,072.4569,707.75-26.28 %-16.75 %
รวม 12 เดือน120,796.16120,063.86114,181.92160,850.07159,125.88-33.97 %-39.36 %