เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,898.134,050.304,432.073,274.083,445.4716.01 %14.93 %
ตุลาคม3,878.603,971.204,426.103,003.513,028.703,054.1022.56 %23.73 %31.00 %
พฤศจิกายน4,083.083,972.874,288.443,074.623,099.803,213.5024.70 %21.98 %25.07 %
ธันวาคม3,709.753,594.554,214.863,316.582,893.303,053.9010.60 %19.51 %27.54 %
มกราคม4,102.233,951.824,161.673,347.973,045.801,235.0018.39 %22.93 %70.32 %
กุมภาพันธ์3,871.653,766.624,017.833,346.623,063.901,992.0013.56 %18.66 %50.42 %
มีนาคม4,127.014,156.114,701.894,546.163,683.90983.00-10.16 %11.36 %79.09 %
เมษายน3,891.393,862.604,100.663,632.104,101.801,577.006.66 %-6.19 %61.54 %
พฤษภาคม4,248.363,688.034,249.914,110.783,992.101,685.003.24 %-8.24 %60.35 %
มิถุนายน3,895.914,046.524,581.483,835.953,446.60352.001.54 %14.83 %92.32 %
กรกฎาคม4,034.503,720.414,358.763,567.743,261.501,007.0011.57 %12.33 %76.90 %
สิงหาคม4,134.883,958.184,511.503,464.133,409.1016.22 %24.44 %
รวม 6 เดือน23,543.4423,307.3625,540.9719,363.3818,576.9717.75 %20.30 %
รวม 12 เดือน47,875.4946,739.2152,045.1742,520.2411.19 %