เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,598.863,328.723,755.00-4.34 %
ตุลาคม3,612.923,467.183,917.004,223.00-8.42 %
พฤศจิกายน3,396.303,442.892,679.003,648.0021.12 %
ธันวาคม3,498.833,805.783,289.003,295.006.00 %
มกราคม3,525.073,437.913,526.003,804.00-0.03 %
กุมภาพันธ์3,654.403,482.363,685.003,491.00-0.84 %
มีนาคม3,735.803,611.174,490.004,555.00-20.19 %
เมษายน3,787.143,668.595,218.003,369.00-37.78 %
พฤษภาคม3,887.073,693.524,104.00
มิถุนายน3,668.595,913.00
กรกฎาคม3,668.59
สิงหาคม3,630.88
รวม 6 เดือน21,286.3820,964.8420,851.002.05 %
รวม 12 เดือน42,906.18