เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,693.4628,142.115,018.004,963.00-35.86 %82.36 %
ตุลาคม3,706.6127,436.044,480.004,886.005,525.00-20.87 %79.86 %
พฤศจิกายน3,483.1627,234.304,820.004,786.005,423.00-38.38 %80.09 %
ธันวาคม3,588.3126,830.835,486.0022,738.635,628.00-52.89 %79.02 %
มกราคม3,614.6027,133.435,537.004,852.00-53.18 %82.12 %
กุมภาพันธ์3,654.0327,536.905,149.004,865.00-40.91 %82.33 %
มีนาคม3,732.9028,545.584,148.004,582.00-11.12 %83.95 %
เมษายน3,785.4728,949.054,037.005,560.00-6.64 %80.79 %
พฤษภาคม29,150.796,274.005,642.0080.65 %
มิถุนายน28,949.053,295.005,589.0080.69 %
กรกฎาคม28,949.055,675.004,898.005,999.0079.28 %
สิงหาคม28,646.455,606.004,965.005,968.0079.17 %
รวม 6 เดือน21,740.17164,313.6130,490.0031,256.00-40.25 %80.98 %
รวม 12 เดือน337,503.5859,525.0064,596.0080.86 %