เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน398.00352.79
ตุลาคม378.39445.23163.83
พฤศจิกายน353.28233.98171.04
ธันวาคม397.51158.80128.04
มกราคม316.95133.97117.81
กุมภาพันธ์316.22144.72104.99
มีนาคม452.54158.93163.88
เมษายน327.00196.22173.91
พฤษภาคม315.00175.42150.57
มิถุนายน334.00173.23138.29
กรกฎาคม352.65142.53
สิงหาคม341.99127.88
รวม 6 เดือน2,160.351,469.49
รวม 12 เดือน4,283.53