เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,385.194,398.255,173.00-17.97 %
ตุลาคม4,353.534,287.905,265.004,301.00-20.94 %-0.31 %
พฤศจิกายน4,463.594,256.374,933.004,465.00-10.52 %-4.90 %
ธันวาคม4,086.644,193.314,982.004,839.00-21.91 %-15.40 %
มกราคม4,495.944,240.615,011.004,243.00-11.46 %-0.06 %
กุมภาพันธ์4,250.374,303.664,544.004,496.00-6.91 %-4.47 %
มีนาคม4,527.674,461.316,055.005,419.00-33.73 %-21.47 %
เมษายน4,397.584,524.365,272.004,488.00-19.88 %0.80 %
พฤษภาคม4,569.424,555.895,040.004,656.00-10.30 %-2.20 %
มิถุนายน4,308.744,524.364,899.004,901.00-13.70 %-8.32 %
กรกฎาคม4,460.994,524.364,913.005,492.00-10.13 %-21.39 %
สิงหาคม4,559.334,477.075,905.004,756.00-29.51 %-6.23 %
รวม 6 เดือน26,035.2625,680.1029,908.00-14.87 %
รวม 12 เดือน52,858.9952,747.4561,992.00-17.28 %